آیا جانمایی پلاک ثبتی در هشتگرد مقرون به صرفه می باشد؟

 

با توجه به افزایش قیمت زمین در شهرستان  هشتگرد در هر صورت جانمایی پلاک ثبتی به شما مالکین محترم شهرستان هشتگرد توصیه می شود. این را باید اضافه کرد که به عنوان نمونه جهت جانمایی یک سند در هشتگرد به متراژ 1200 متر هزینه تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی آن ملک به انداره ارزش ریالی 2 متر از آن زمین می باشد. با این حساب ایا از نگاه شما جانمایی پلاک ثبتی در هشتگرد مقرون به صرفه است؟

 

مراحل انجام کار جانمایی سند ثبتی به دلیل بار حقوقی فراوان لازم است توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی انجام گیرد.

 

سیاست تیم کاری و کارشناسان در این زمینه جهت انجام امور ثبتی از جمله جانمایی پلاک ثبتی، تهیه نقشه یو تی ام بر مبنای صداقت و اصول سوگند نامه نظام مهندسی است. برای مثال جهت جانمایی سندهای قدیمی ( شاهنشاهی ) اولین قدم باید سند ملک را باید مورد بررسی قرار داد و در صورت موجود بودن سوابق ثبتی و امکان جانمایی پلاک ثبتی به مالک اعلام می گردد که جانمایی ملک شما انجام می شود. پس از اعلام هزینه کارشناسی و اعلام میزان زمان مورد نیاز مبلغی به عنوان بیعانه دریافت می گردد و شروع فعالیت جانمایی پلاک ثبتی آغاز می شود .

 

برخی کارشناس ها مبالغی را از مالکین بعنوان بیعانه جهت جانمایی سند دریافت می کنند و پس از مدتی به مالک اعلام می شود که جانمایی سند شما امکان پذیر نیست. تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی با تهیه نقشه یوتی‌ام دو پروسه کاملا مجزا است. تهیه نقشه یوتی‌ام زمانی انجام می شود که جای ملک مشخص باشد و مهندس نقشه برداری بوسیله گیرنده مولتی فرکانس متصل به سامانه شمیم ( جی پی اس شمیم ) نقشه ملک شما را تهیه و ممهور به مهر کارشناسی می کند.

 

اما در پروسه تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی ( جانمایی سند ) باید ابتدا کار کلیه نقشه های ثبتی منطقه که همگی روی کاغذ های قدیمی ترسیم شده اند مورد بررسی قرار گیرند. پس از بررسی نقشه های ثبتی قدیمی تیم کارشناسی ما توسط عملیات کارتوگرافی نقشه های ثبتی قدیمی را به نقشه های رقومی یا نقشه اتوکد در سیستم مختصات یو تی ام تبدیل می کنند.

 

پس از تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی و دریافت مختصات گوشه های ملک، مختصات های ملک روی زمین میخ کوبی میشود.