انواع خدمات نقشه برداری

در این مقاله ما می خواهیم خدمات نقشه برداری را که مهندسان نقشه بردار انجام می دهند باهم مرور کنیم:

بررسی توپوگرافی

بررسی های توپوگرافی تصاویری سه بعدی از یک قطعه زمین خاص، شامل ارتفاعات مختلف، ساختمان ها، جاده ها و سایر اقلام مصنوعی و منابع طبیعی مانند درختان، صخره ها، دریاچه ها یا نهرها ایجاد می کند.

بررسی مرز

بررسی های مرزی به طور خاص بر شناسایی خطوط دارایی متمرکز است. این بررسی ها شامل شناسایی نشانه های مشخص و استفاده از میله ها یا قطب ها برای برجسته کردن مرزها است.

بررسی حق تقدم

بررسی حق تقدم تعیین می کند که چگونه چیدمان زمین یا یک قطعه دارایی، عموم افراد را واجد شرایط عبور یا تعامل با بخشی از دارایی خصوصی می کند. به عنوان مثال، مردم می توانند از یک جاده شنی در خط املاک یک ملک خصوصی برای دسترسی به رمپ قایق برای دریاچه مجاور استفاده کنند.

بررسی موقعیت مکانی

بررسی‌های موقعیت مکانی بر تجزیه و تحلیل مرزهای فعلی، منابع طبیعی و اجزای ساخت بشر در مقایسه با سوابق گذشته متمرکز است. خریداران خانه معمولاً برای بررسی موقعیت مکانی درخواست می کنند تا مطمئن شوند خطوط ملک فعلی آنها با نقشه های قبلی مطابقت دارد. به عنوان مثال، یک ملک همسایه حصاری ایجاد کرده است که به ملک آنها بریده می شود. بنابراین، آنها حق دارند حصار را به خط ملک واقعی همسایه منتقل کنند.

بررسی ساخت و ساز

مهندسین ساخت و ساز بررسی های ساخت و ساز را قبل از شروع ساخت و ساز انجام می دهند تا مطمئن شوند که اطلاعات مناسبی برای شروع کار در دست دارند. بررسی های ساخت و ساز معمولاً شامل بررسی سوابق دارایی، تأیید مرزهای دارایی، تجزیه و تحلیل انواع منابع طبیعی است که می تواند بر پیشرفت فعالیت های ساخت و ساز تأثیر بگذارد و تجزیه و تحلیل شیب های ارتفاع است.

بررسی دریایی

نظرسنجی های دریایی بر تجزیه و تحلیل خطوط یا طرح توده های آبی مانند دریاچه ها، اقیانوس ها، نهرها، رودخانه ها یا برکه ها تمرکز دارند. مهندسین ساخت و ساز قبل از شروع ساخت و ساز بر روی پل ها، اسکله ها، تصفیه خانه های آب یا سیستم های لوله کشی از بررسی های دریایی استفاده می کنند.