توضیحات تکمیلی در رابطه با انجام عملیات نقشه برداری در راهسازی

نقشه برداری یک مسیر بسیار ساده برای راه سازی می باشد. به این معنا که اگر نقشه برداری با دقت لازم انجام گیرد به شما این امکان را می دهد که به راحتی راه سازی را انجام شود. این به این معنی نیست که تنها به گردآوری نقشه راه بپردازید و همان جایی که قرار است راه ساخته شود را شروع به کندن کنید و به ادامه مسیر بپردازید. این کار نیازمند یک عملیات بسیار بزرگ است. نقش نقشه برداری در راهسازی بسیار مهم و حیاتی می باشد به صورتی که اگر نقشه برداری وجود نداشته باشد شرایط برای شما فراهم نیست تا یک راه دقیق ایجاد نمایید و ممکن است در مسیر راه سازی با مشکل رو به رو شوید.

با استفاده از نقشه برداری این امکان وجود دارد تا تمامی موانع مسیر را ببینید و برای از بین بردن آن ها برنامه ریزی نمایید. راه سازان برای این که بتوانند یک مسیری را طی نمایند از نقشه برداری برای راه سازی استفاده خواهند کرد و این امر موجب خواهد شد تا همه چیز را زیر نظر بگیرند.نقش نقشه برداری در راهسازی به مهندسین راه سازی این امکان را می دهد تا مسافت و پستی بلندی های راه را محسابه نمایند و این برای اجرای یک عملیات راهسازی حیاتی می باشد.

 

انجام عملیات نقشه برداری در راهسازی

انجام عملیات نقشه برداری در راهسازی یک امر بسیار مهم است تا حدی که بدون نقشه برداری راه سازان با مشکلات بسیار جدی برخورد خواهند کرد. تصور کنید میخواهید یک عملیات راه سازی را انجام دهید و کوه ها و جنگل ها و رودخانه ها در مسیر شما قرار دارند و می بایست با استفاده از نقشه برداری برای عبور از این موانع راه حلی را پیدا نمایید. نقش نقشه برداری در راهسازی به این صورت است که می توان با استفاده از ماهواره ها تصاویری از سطح زمین را گردآوری کرد. این تصاویر معمولی نخواهند بود و تمامی پستی و بلندی ها در آن می بایست محاسبه گردد و برای اینکار نقشه برداران در تمامی شیب ها و بلندی ها باید مختصات سطح زمین را وارد نمایند.

این مختصات با استفاده از دستگاه های جی پی اس بارگذاری خواهد شد و به این صورت است که نقشه برداردستگاه را در مکان مورد نظر قرار خواهد داد و سپس یک سیگنال از ماهواره دریافت می کند و این سیگنال حاوی مختصات جغرافیایی است و نقشه بردار این مختصات را می تواند روی سیستم خود پیاده نماید تا محاسبات خود را انجام دهد.نقش انجام عملیات نقشه برداری در راهسازی به همینجا ختم نخواهد شد و شما باید میزان شیب و قوس راه و عوامل بسیار دیگری را محاسبه نمایید.

 

انجام عملیات نقشه برداری در راهسازی چگونه صورت می گیرد؟

نقش انجام عملیات نقشه برداری در راهسازی بطوری است که مهندسان نقشه برداری با استفاده از دستگاه ها وتجهیزات مانند جی پی اس مولتی فرکانس نقشه برداری از روی نقشه یک مسیر مناسب را به دست خواهد آورد و شروع به تهیه نقشه های توپو گرافی خواهد کرد. اما این پروسه به همین جا ختم نخواهد شد بلکه الزامیست تمامی جوانب را در نظر گرفته شود.

 

این نکته را باید در این مقاله عنوان نماییم که تمامی محاسباتی که مهندسان انجام می دهند در این مقاله گنجانده نخواهد شد اما می توان گفت که بیشتر کار آن ها با استفاده از دستگاه های جی پی اس است چرا که سرعت انجام این کار را سرعت می بخشد و کار آن ها را راحت ترخواهد کرد. نقشه برداری در راهسازی کار بسیار پیچیده ای می باشد و مهندسان می بایست در محلی که میخواهند پروژه را انجام دهند حضور داشته باشند و تمای مختصات راه را به دست بیاورند و با میخ کوبی علامت های راه را مشخص نمایند.

به دلیل این که راه یک خط صاف نیست و پیچ و خم های بسیار زیادی دارد مهندسان نقشه برداری در راه سازی باید تمامی این پیچ و خم ها و پستی و بلندی ها را با استفاده از دستگاه های خود انجام دهند. برای نقشه برداری و محاسبات خاکبرداری و محاسبات مسیر و …. از دستگاه های جی پی اس مولتی فرکانس استفاده خواهند کرد.