توضیحات تکمیلی در رابطه با انجام عملیات نقشه برداری در راهسازی شهریار

نقشه برداری یک مسیر بسیار ساده برای راه سازی شهریار می باشد. به این معنا که اگر نقشه برداری با دقت لازم انجام گیرد به شما این امکان را می دهد که به راحتی راه سازی را انجام شود. این به این معنی نیست که تنها به گردآوری نقشه راه بپردازید و همان جایی که قرار است راه ساخته شود را شروع به کندن کنید و به ادامه مسیر بپردازید. این کار نیازمند یک عملیات بسیار بزرگ است. نقش نقشه برداری در راهسازی بسیار مهم و حیاتی می باشد به صورتی که اگر نقشه برداری وجود نداشته باشد شرایط برای شما فراهم نیست تا یک راه دقیق ایجاد نمایید و ممکن است در مسیر راه سازی با مشکل رو به رو شوید.

با استفاده از نقشه برداری شهریار این امکان وجود دارد تا تمامی موانع مسیر را ببینید و برای از بین بردن آن ها برنامه ریزی نمایید. راه سازان برای این که بتوانند یک مسیری را طی نمایند از نقشه برداری برای راه سازی استفاده خواهند کرد و این امر موجب خواهد شد تا همه چیز را زیر نظر بگیرند.نقش نقشه برداری در راهسازی به مهندسین راه سازی این امکان را می دهد تا مسافت و پستی بلندی های راه را محسابه نمایند و این برای اجرای یک عملیات راهسازی حیاتی می باشد.

 

انجام عملیات نقشه برداری در راهسازی شهریار

انجام عملیات نقشه برداری شهریار در راهسازی یک امر بسیار مهم است تا حدی که بدون نقشه برداری راه سازان با مشکلات بسیار جدی برخورد خواهند کرد. تصور کنید میخواهید یک عملیات راه سازی را انجام دهید و کوه ها و جنگل ها و رودخانه ها در مسیر شما قرار دارند و می بایست با استفاده از نقشه برداری برای عبور از این موانع راه حلی را پیدا نمایید. نقش نقشه برداری در راهسازی به این صورت است که می توان با استفاده از ماهواره ها تصاویری از سطح زمین را گردآوری کرد. این تصاویر معمولی نخواهند بود و تمامی پستی و بلندی ها در آن می بایست محاسبه گردد و برای اینکار نقشه برداران در تمامی شیب ها و بلندی ها باید مختصات سطح زمین را وارد نمایند.

این مختصات با استفاده از دستگاه های جی پی اس بارگذاری خواهد شد و به این صورت است که نقشه برداردستگاه را در مکان مورد نظر قرار خواهد داد و سپس یک سیگنال از ماهواره دریافت می کند و این سیگنال حاوی مختصات جغرافیایی است و نقشه بردار این مختصات را می تواند روی سیستم خود پیاده نماید تا محاسبات خود را انجام دهد.نقش انجام عملیات نقشه برداری در راهسازی به همینجا ختم نخواهد شد و شما باید میزان شیب و قوس راه و عوامل بسیار دیگری را محاسبه نمایید.