مقدمه ای بر خدمات نقشه برداری زمین دماوند:

نمایش و تصویر از عوارض مصنوعی و طبیعی زمین منجر به گردآوری نقشه میشود و همچنین نقشه بردار با بکارگیری تجهیزات نقشه برداری، موقعیت عوارض مصنوعی و طبیعی سطح زمین را مشخص می نماید و با محاسبه ی آن ها، آن را گردآوری می کند. نقشه ای که با استفاده از ابزارها و تجهیزات اندازه گیری زمینی به همراه عملیات میدانی، تنظیم گردد نقشه برداری زمین، نامگذاری می شود.

این امکان وجود دارد که با بکارگیری از این متد زوایا، اختلاف ارتفاع، طول ها و شکل و ابعاد عارض را اندازه گیری و تعیین کرد و با استفاده از آن ها نقشه ی مورد نظر را طراحی نمود. برای این کار ابزارهای مختلفی بکار گرفته میشود، پس برای آشنایی با این ابزارها تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

 

انواع ابزارهای نقشه برداری از زمین دماوند و کاربرد آن‌ها

توتال استیشن های مجهز به امواج نوری:  این دستگاه ها با بهره گیری از امواج نوری، فاصله ها را اندازه گیری می نماید. این دستگاه ها تا برد 3 کیلومتر، کاربردی هستند و قابلیت دید در شب را دارند.

دستگاه های مجهز به امواج مادون قرمز:  این دستگاه ها به کمک امواج مادون قرمز، فاصله ها را اندازه گیری می نماید. قیمت این دستگاه های اندازه گیری کمتر از سایر دستگاه ها می باشد. همچنین به نسبت وزن آن نسبت به سایر دستگاه های نام برده شده سبک تر است. به همین دلیل به راحتی می توان، تئودولیت ها را بر روی آن ها نصب کرد.

دستگاه های مجهز به مایکروویو:  این نوع دستگاه ها با استفاده از امواج رادیویی با فرکانس های بسیار بالا کار می کنند.

وجود تنوع دستگاه توتال استیشن منجر به این اصل شد که این دستگاه از کاربردهای مختلفی برخوردار شود که از جمله ی آن می توان به اندازه گیری فاصله ی دو نقطه، اندازه گیری زوایای مختلف، پردازش داده ها، نمایش اعداد به همراه جزئیات کامل نقاط دماوند و همچنین ذخیره کردن تمامی داده ها در یک دفترچه ی الکتریکی اشاره کرد.

علاوه بر این، دستگاه توتال استیشن متشکل از قسمت های مختلفی می باشد که از مهم ترین قسمت های این تجهیزات نقشه برداری زمین می توان به موارد زیر اشاره نمود:

صفحه نمایش:  که در این قسمت، انواع مشخصات اعم از ارتفاع دماوند ، زوایا، مختصات نقطه ی مورد نظر و ... قابل مشاهده است.

برنامه‌ی پیمایش:  وظیفه ی این قسمت، ذخیره کردن مختصات زاویه و رفلکتور می باشد که پس از مستقر کردن دستگاه می تواند این اطلاعات را بازخوانی کند.

صفحه کلید:  وظیفه ی این قسمت، کنترل کردن تمامی عملکردهای این دستگاه می باشد.

ارتفاع سنج: نام دیگر ارتفاع سنج، عوارض دور است چرا که با استفاده از آن می توان ارتفاع نقاط دوردست و غیر قابل دسترس مانند بالای برج ها را اندازه گیری نمود.

تنظیمات راستا ارتفاع و یا فاصله:  وظیفه ی این قسمت، تعیین نمودن و مشخص کردن فاصله افقی و همچنین ارتفاع دو نقطه نسبت می باشد.