مقدمه ای بر خدمات نقشه برداری زمین کردان:

نمایش و تصویر از عوارض مصنوعی و طبیعی زمین منجر به گردآوری نقشه میشود و همچنین نقشه بردار با بکارگیری تجهیزات نقشه برداری، موقعیت عوارض مصنوعی و طبیعی سطح زمین را مشخص می نماید و با محاسبه ی آن ها، آن را گردآوری می کند. نقشه ای که با استفاده از ابزارها و تجهیزات اندازه گیری زمینی به همراه عملیات میدانی، تنظیم گردد نقشه برداری زمین کردان، نامگذاری می شود.

این امکان وجود دارد که با بکارگیری از این متد زوایا، اختلاف ارتفاع، طول ها و شکل و ابعاد عارض را اندازه گیری و تعیین کرد و با استفاده از آن ها نقشه ی مورد نظر را طراحی نمود. برای این کار ابزارهای مختلفی بکار گرفته میشود، پس برای آشنایی با این ابزارها تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

 

انواع ابزارهای نقشه برداری از زمین کردان و کاربرد آن‌ها

ترازیاب یا نیوو: یکی از رایج ترین و مهم ترین تجهیزات نقشه برداری زمین کردان، ترازیاب نام دارد که این وسیله به صورت دوربینی بر روی یک سه پایه نصب شده. این دوربین به همراه یک خط کش بلند یا شاخص در هنگام کار بکار گرفته می شود. اصلی ترین کارایی این وسیله اندازه گیری و به دست آوردن اختلاف ارتفاع بین دو نقطه و اندازه گیری خطوط افقی و عمودی می باشد. علاوه بر این، موارد کاربردی این وسیله هنگام اندازه گیری نقطه ای در ارتفاعات مختلف است.

این وسیله دارای سه نوع مختلف است که شامل ساده، با پیچ حرکت ارتفاعی، اتوماتیک می شود