نقشه یو تی ام (utm) ملک در دماوند:

یو تی ام (UTM) مخفف Universal Transverse Mercator سیستم تصویری که در آن هر نقطه برروی کره زمین دارای مختصات منحصر به فردی می باشد. این مختصات براساس یک سیستم مختصات جهانی تعیین می گردد.

برای آشنایی با این سیستم مختصات؛ استوانه ای را تصور کنید که در طول نصف النهارهای زمین بر زمین مماس می باشد و مختصات زمین را به ۶۰  قسمت تقسیم کرده و هر قسمت ۶ درجه می باشد. به هر کدام از این قسمت‌ها zone   می گویند. هم چنین هر قسمت با حروف لاتین نام گذاری شده اند. ایران شامل مناطق H,I,J,G می باشد.

از این رو مطابق این سیستم مختصات برای هر ملکی در دماوند بر روی کره زمین مختصات و یا به عبارتی پلاک مخصوصی تعلق می‌گیرد که با سایر نقاط هیچ تشابهی ندارد. نقشه UTM نقشه ای می باشد که ابتدا مختصات چهارگوشه ملک تعیین گردد و ابعاد آن در نقشه پایه که عموما در مقیاس های ۱:۵۰۰ ، ۱:۱۰۰۰ ، ۱:۲۰۰۰ هستند؛ جاگذاری می‌شود و در نهایت ملک مورد نظردر دماوند پلاک گذاری می گردد. همانطور که اشاره شده است به موجب اختصاص مختصات و پلاک منحصر به فرد به هر نقطه یا ملک، می‌توان از این نقشه برای تهیه نقشه املاک شخصی افراد و تعیین دقیق محدوده ملک هر شخص استفاده کرد. مسلماً طبق نقشه UTM هیچ‌ کس نخواهد توانست حتی یک سانت به ملک سایر افراد تعرض کند.

ارتباط نقشه یو تی ام دماوند با ماده ۱۴۷ و ۱۴۸

ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ را اکثر افراد می شناسند. با توجه به این دو ماده قانونی، بایستی برای تمامی املاک و اراضی سند رسمی صادر نمود تا از موضوع تداخلات زمین‌ها و یا تصرف غیر قانونی افراد در ملک سایرین خودداری گردد. برخی افراد به واسطه موانع قانونی، موفق به دریافت سند رسمی برای ملک خود در دماوند نشده اند. بنابراین، دولت جهت جلوگیری از تصرف املاک آن‌ها، امکان صدور سند رسمی برای املاک به موجب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ سرعت بخشیده می شود. لازم به ذکر است در حال حاضر سند رسمی املاک به صورت سند تک برگ صادر می گردد و سند های دفترچه ای قدیمی از دور خارج شده و افراد موظف اند نسبت به تعویض آن اقدام کنند. بنابراین تهیه نقشه UTM جهت تعیین محدوده املاک و اراضی مالکان برای صدور سند رسمی از اقدام‌های ضرورری می باشد. این کار اینچنین انجام می شود که نقشه UTM توسط مهندسین نقشه بردارسازمان نظام مهندسی تهیه می گردد و توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد تایید قرار می گیرد. در ادامه بعد ازطی یک سری مراحل قانونی، سند تک برگ که نقشه UTM تهیه شده نیز در آن به چاپ رسیده؛ صادر می گردد.