شناخت فعالیت‌های کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی ورامین:

طبقه شغلی کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی ازنظر صلاحیت در گروه راه و ساختمان است که به دلیل دامنه گسترده فعالیت‌های مرتبط با این تخصص بسیار حائز اهمیت میباشد.. از دیگر جنبه ها اهمیت تخصص در این صلاحیت همین بس که امروزه در جامعه ما ارزشمندترین سرمایه ازنظر کلیه فعالان بخش‌های اقتصادی، املاک و مستغلات است.

تیزبینی در تهیه اسناد و مدارک مرتبط با این حوزه و همچنین اصالت بخشی به اسناد عادی برای املاک و مستغلات دارای اهمیت بسزایی میباشد.

جانمایی پلاک ثبتی اسناد مالکان قدیمی که مشخصات و اندازه‌های دقیق را ندارند بسیار بااهمیت و حساس است که برای انجام اینکار کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی نیاز به دقت زیادی دارند و همچنین نیازمند تسلط بسیار زیاد در تهیه و اعلام نظر در مورد نقشه‌های ثبتی میباشد.

کارشناسان، بعد از دریافت پروانه فعالیت حرفه‌ای به‌عنوان کارشناس رسمی در عناوین حوزه فعالیت بایستی صلاحیت‌های مربوطه را ذریافت کنند. علی‌رغم سابقه دیرینه سازمان ثبت در صدور اسناد مالکیت و تعیین حدود وثغور املاک و همچنین تعیین مشخصات اراضی ملی و مستثنیات مالکین حقیقی، حقوقی، دولتی و خصوصی، امروزه با توجه به راه‌اندازی سیستم‌های نوین ثبتی، تهیه نقشه کاداستر ملی و تهیه نقشه‌های به‌روز و مشخصات دقیق بر اساس نقشه UTM، میباشد.

شرایط اختصاصی ثبت‌نام کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی ورامین

داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش کارشناس رسمی امور ثبتی، علاوه بر داشتن شرایط عمومی لازم است دارای شرایط اختصاصی نیز باشند:

کارشناسان بایستی در رشته مورد تقاضا دارای گواهی معتبر باشند که ثابت کند در این زمینه حداقل 5سال سابقه کار تجربی دارند (پس از اخذ مدرک کارشناسی یا بالاتر) در روز ثبت‌نام و تسلیم تأییدشده و ارائه اصل آن‌ها هنگام مصاحبه علمی و تجربی الزامی میباشد.

دارای گواهی معتبر از رشته‌های علوم ثبتی با ۵ سال تجربه، دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ التحصیلان آموزشگاه های اختصاصی ثبت (مربوط به سال های قبل از ۱۳۴۴) با ۱۰ سال تجربه و دارندگان هر نوع دانشنامه کارشناسی یا بالاتر با ۱۵ سال تجربه کاری در امور ثبتی یا نقشه برداری ثبتی.

برخی از وظایف کارشناس رسمی امور ثبتی ورامین:

رسیدگی به املاک موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت (تعیین بهای زمین‌هایی که در اجرای مقررات مواد ۱۴۷-۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت تقاضای صدور سند مالکیت شده. تبصره: درصورتی‌که در این زمین‌ها ساختمان‌های مسکونی متعارف وجود داشته باشد ارزیابی منحصراً نیز جزء این بند به حساب می آید.)

تعیین محدوده پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه هوائی (تطبیق مشخصات ملک اعم از پلاک ثبتی، مساحت و حدود و پیاده نمودن آن بر روی زمین و عکس هوایی و تطبیق مشخصات ثبتی با عوارض موجود در طبیعت)

تشخیص دادن محدوده ثبتی املاک (تطبیق حدود مشخصات ملک، مندرج در اسناد و سوابق ثبتی با وضعیت ملک در طبیعت و تشخیص آن یا تشخیص اختلافات و مغایرت‌ها اعم از تجاوز، تداخل و تعارض در املاک و مسائل دیگر ارجاعی از محاکم قضائی و سایر مراجع)

پیگیری و مشخص نمودن صحت جریان ثبتی املاک (رسیدگی به اقدامات ثبتی از زمان شروع شماره‌گذاری و توزیع اظهارنامه و مراحل ثبتی و انتشار آگهی‌ها و تحدید حدود و تفکیک و سایر اقدامات تا مرحله صدور سند مالکیت و بعدازآن)

پیگیری و مشخص کردن صحت انجام تشریفات افراز املاک (رسیدگی به صحت عملیات افراز املاک و تطبیق آن با قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ و آئین‌نامه اجرائی آن و نیز مقررات تملک آپارتمان‌ها و سایر قوانین و مقررات مربوطه)

پیگیری و مشخص کردن جریان ثبتی اسناد (رسیدگی به نحوه تنظیم و ثبت‌اسناد در دفاتر اسناد رسمی و گواهی امضاء و ازدواج و طلاق و بررسی مدارک و مستندات مربوطه و تشخیص مطابقت اسناد با مقررات و نیز احراز صحت عملیات اجرای مفاد اسناد رسمی)

شرایط عمومی ثبت‌نام کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی ورامین:

داوطلبان دریافت پروانه کارشناسی رسمی، بر اساس ماده ۱۵ قانون علاوه بر وثاقت باید شرایطی که در زیر بیان شده است را دارا باشند:

تابعیت ایرانی

متدین به دین اسلام، یا یکی از اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی.

داشتن سلامت جسمی لازم که به طور انفرادی و بدون کمک دیگران بتواند به انجام فعالیت های امور کارشناسـی بپردازند.

داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر- نه معادل- در رشته مورد تقاضا از یکی از دانشگاه‌های معتبر داخلی (اعم از دولتی یا غیردولتی)، یا خارجی مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

عدم پیشینه کیفری

عدم اعتیاد به مواد مخدر

داشـتن حـداقل ۲۵ سال سن

عدم وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروه‌های غیرقانونی، یا مخالف اسلام

دارای حداقل ۵ سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا پس از دریافت مدرک تحصیلی عنوان شده در روز ثبت‌نام،

داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی (برای آقایان)