از مهمترین مزیت سامانه شمیم میتوان به این موضوع اشاره کرد که در صورتی یک ملک به صورت دقیق نقشه برداری و کد گذاری نشده باشد اجازه ثبت و ورود آن به سیستم را نخواهد داد بلکه به طور مرتب اعلام خطا از ورودی داده می کند.

دقت مستحاتی و ارتفاعی سامانه شمیم معدل ۵ سانتی متر را دارد که این عدد بسیار دقیق و مناسب برای ثبت اسناد و املاک می باشد.

کاربردی ترین اصول استفاده از این سامانه هنگام بحران هایی مانند سیل، زلزله و جنگ است که ممکن است حدفاصل املاک و پلاک های ثبتی به طور کامل از بین برود که در این زمان سامانه شمیم این قابلیت را دارد که به صورت دقیق حد فاصل املاک را تعیین نماید و جلوی ضایع  شدن حقوق افراد گرفته شود.