اطلاعات کاربردی برای کار با سامانه شبکه ملی یکپارچه ملک:

تعریف سامانه شمیم ورامین

سامانه شمیم ورامین در واقع ترکیبی از ایستگاه‌های دائمی نقشه برداران، واحدهای ثبتی و گیرنده ‌های توزیع شده در قسمت های  گوناگون و بکارگیری زیر ساخت های سخت‌ افزاری و همینطور استفاده از نیروهای انسانی در راستای صدور سند مالکیت به شکل کاملا دقیق و قانونی فعال می باشد.

باید بدانیم که سامانه شمیم ورامین یک مجموعه ترکیبی است که فراتر از ایستگاه ‌های دائمی می باشد و همینطور با بکارگیری از این سامانه نقشه برداران بدون هیچ گونه زحمتی و به صورت دقیق حدود املاک را تعیین می کنند.

از مهمترین مزیت سامانه شمیم میتوان به این موضوع اشاره کرد که در صورتی یک ملک در ورامین به صورت دقیق نقشه برداری و کد گذاری نشده باشد اجازه ثبت و ورود آن به سیستم را نخواهد داد بلکه به طور مرتب اعلام خطا از ورودی داده می کند.

دقت مستحاتی و ارتفاعی سامانه شمیم معدل ۵ سانتی متر را دارد که این عدد بسیار دقیق و مناسب برای ثبت اسناد و املاک ورامین می باشد.

کاربردی ترین اصول استفاده از این سامانه هنگام بحران هایی مانند سیل، زلزله و جنگ است که ممکن است حدفاصل املاک و پلاک های ثبتی به طور کامل از بین برود که در این زمان سامانه شمیم این قابلیت را دارد که به صورت دقیق حد فاصل املاک را تعیین نماید و جلوی ضایع  شدن حقوق افراد گرفته شود.

مزایای ایجاد شبکه های  GNSS:

این امکان وجود دارد که از مزایای ایجاد این شبکه ها، به طور خلاصه به موارد زیر اشاره کرد:

1.سیر صعودی حد اکثر فاصله مجاز بین گیرنده ها و در نتیجه سیر نزولی تعداد مورد نیاز آنها برای پوشش یک منطقه که منجر به کاهش تعداد دستگاه های مورد نیاز و در نتیجه کاهش هزینه، می گردد.

2.ایجاد شبکه ای همگن از مختصات

3.سر صعودی طول برد بکارگیری دستگاه ها با حذف رادیو و استفاده از سیستم GSM و اینترنت به منظور فرستادن تصحیحات.

4.کاهش وابستگی دقت نقاط به فاصله از ایستگاه مرجع و در نتیجه داشتن دقتی همگن برای تمامی نقاط.

5.تعدیل و سرشکنی شبکه با استفاده از برداشت های 20 ساعته و در نتیجه تدقیق شبکه.

6.بکارگیری الگوریتم های پیچیده در راستای محاسبه پارامتر ها و خطاهای گیرنده و تعدیل آن با استفاده از چند ایستگاه مجاور آن و در نتیجه داشتن مختصاتی صحیح و دقیق.

7.دسترسی دائم به مختصات برای همه کاربران مستقر در محدوده تحت پوشش شبکه در تمامی ساعت فعالیت شبکه به شکل شبانه روزی.

8.امکان مشخص نمودن مختصات برای کاربران تنها با بکارگیری یک تک گیرنده.

9.عدم نیاز کاربر به استفاده و استقرار بر روی نقطه معلوم و در نتیجه تسریع عملیات تعیین موقعیت و همچنین سیر صعودی دقت نقاط برداشت شده با حذف خطای استقرار.

10.امکان اخذ آبونمان و هزینه استفاده برای کاربران و در نتیجه، بهره برداری مالی از شبکه.

11.وجود شرایطی در جهت صحت سنجی و همچنین تعیین دقت نقاط برداشت شده توسط کاربران جهت مدیریت بهتر فرآیند ها.

12.امکان نظارت بر کاربران و گرداوری نمودار های آماری.

13.ایجاد شرایطی مطلوب در راستای شبکه برای کاربرد های متنوع اعم از ناوبری دقیق برای سیستم های حمل نقل و امداد، مشاهده فعالیت های تکتونیکی و لرزه نگاری و سایر استفاده های علمی نظیر مطالعات یونوسفریک و اتمسفریک و هواشناسی و سایر پروژه های تحقیقاتی در سطح ملی.

14.وجود تعامل و هماهنگی بین دستگاه ها، ارگان ها، سازمان ها چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی در تمامی پروژه های عمرانی و سایر پروژه هایی که قسمتی از آن را اطلاعات مکان محور تشکیل میدهد، چه در سطح درون سازمانی چه در سطح برون سازمانی با داشتن یک بستر مختصاتی مشترک، سهل الوصول و دقیق. همه این نکات، شرایطی را فراهم می آورد تا شبکه های دائمی GNSS جزو جدایی ناپذیرپروژه های تعیین موقعیت در سطح ملی خواهد شد.