نقشه برداری زمینی با جی پی اس دقیق با هدف تهیه نقشه یو تی ام ملک انجام می شود. این نقشه ممکن است از جانب ادارات دولتی همچون اداره ثبت اسناد، شهرداری، سازمان منابع طبیعی، اداره گاز و برق و … در خواست شود. همچنین از این نقشه برای حل امور قضایی نیز می توان بهره گرفت. مثلا در صورتی که حدود املاک مابین املاک مجاور هم معلوم نباشد همین امر باعث بروز اختلافاتی می شود و رسیدگی به این مسئله به دادگاه سپرده می شود و یکی از مدارکی که دادگاه از مالک در خواست می کند نقشه یو تی ام مربوط به عرصه ملک است. با تهیه نقشه یو تی ام همچنین می توان حدود اربعه ملک را روی زمین تثبیت نمود.

تعرفه نقشه برداری با جی پی اس را سازمان نقشه برداری هر ساله اعلام می کند. متخصصانی که توانایی تهیه نقشه یو تی ام را دارند مانند کارشناس رسمی دادگستری و مهندس نقشه بردار عضو نظام مهندسی اطلاع کافی دارند که هر یک از ادارات این نقشه را با چه فرمتی در خواست می کنند و همچنین می دانند که نقشه یو تی ام ملک با دقت پایین چه مشکلاتی را برای مالک به وجود می آورد. پس برای تهیه نقشه یو تی ام از تجهیزاتی مانند دوربین توتال استیشن و جی پی اس دو یا سه فرکانسه استفاده می کند تا برداشت زمینی با دقت سانتی متری انجام شود و سپس با استفاده از نرم افزار دقیقی مثل اتوکد ترسیم نقشه یو تی ام را انجام می دهد و با فرمت مورد نیاز چاپ خواهد کرد.

 

یو تی ام چیست؟

 

یو تی ام utm سیستم مختصات جهانی می باشد. Utm کوتاه شده عبارت universal transeverse Mercator  می باشد. به معنی تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین است. با تهیه این نقشه در نتیجه مختصات منحصر به فرد ملک بر روی زمین حاصل می شود. این نقشه از جانب ادارات و سازمان ها در خواست می شود. در تعریف حقوقی نقشه یو تی ام همان مدرکی است که اداره ثبت اسناد به جهت صدور سند تک برگ در خواست می کند. در نتیجه اطلاعات ملک در سیستم کاداستر ثبت می شود. برای تهیه این نقشه مراجعه به یک فرد متخصص همچون کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی ضروری می باشد.

 

تهیه نقشه یو تی ام

 

نقشه یو تی ام نقشه ای با دقت بالا می باشد که از جانب ادارات و سازمان ها در خواست می شود. با تهیه این نقشه اطلاعت فنی ملک با دقت بالا حاصل می شود. برای تهیه این نقشه می توان به یک فرد متخصص همچون کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه نمود. تهیه این نقشه در دو مرحله انجام می شود. مرحله اول عملیات نقشه برداری و مرحله دوم ترسیم و کارتوگرافی.

در واقع این متخصص به جهت برداشت زمینی از تجهیزات و روش های تخصصی کمک می گیرد. این متخصص از جی پی اس دو یا سه فرکانسه استفاده خواهد کرد و برداشت زمینی را از کنج ها انجام خواهد داد. در ادامه با اتمام برداشت زمینی مرحله دوم یعنی ترسیم نقشه یو تی ام با توجه به اطلاعات برداشتی انجام می شود. برای ترسیم نقشه یو تی ام از اتوکد استفاده می شود. و در نتیجه این نقشه ترسیم می شود. نقشه تهیه شده چاپ و مهر و امضا شده قابل ارائه به ادارات خواهد بود.

 

با تهیه نقشه یو تی ام چه اطلاعاتی حاصل می شود؟

 

با تهیه این نقشه مساحت، ابعاد و موقعیت دقیق ملک معلوم می شود. این اطلاعات با دقت سانتی متری حاصل می شود. برای تهیه این نقشه می توان به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کرد.

 

نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری

 

افرادی که صاحب املاک و اراضی هستند به زودی به این نقشه احتیاج پیدا خواهند کرد. در واقع افراد برای اینکه بتوانند ملک خود را دیوارکشی کنند و روی زمین تثبیت نمایند. می بایست این نقشه یو تی ام ملک تهیه گردد و در مختصات یو تی ام ملک دیوارکشی انجام شود. و سپس با استفاده از نقشه یو تی ام سند تک برگ اخذ نمود. که با اخذ این سند مالکیت افراد در یک سیستم یکپارچه ثبت می شود. همچنین از این نقشه به عنوان یک مدرک استفاده می شود تا اقدام به حل اختلافات نمود. همچنین از جمله اداراتی که تهیه این نقشه را در خواست می کند شهرداری می باشد. تعرفه نقشه برداری با جی پی اس را سازمان نقشه برداری هر ساله اعلام خواهد کرد.

نقشه یو تی ام لازم است با دقت بالا و فرمت استاندارد تهیه شود. تا در نتیجه مورد قبول ادارات قرار بگیرد. برای تهیه این نقشه می توان به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه نمود. این کارشناس برای فراهم کردن این نقشه از تجهیزات دقیقی بهره می گیرد. و با دقت بالا برداشت زمینی و ترسیم نقشه را انجام می دهد. این نقشه با مهر و امضای کارشناس قابل ارائه به تمامی ادارات و مراجع قضایی خواهد بود.

 

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی

 

برای اخذ سند تک برگ از اداره ثبت اسناد ضروری است که نقشه ای با مختصات یو تی ام از ملک تهیه گردد. تا ابعاد و مساحت ملک به همراه موقعیت ملک با مختصات یو تی ام حاصل گردد. تهیه نقشه یو تی ام در صورتی ممکن است که حدود اربعه ملک مشخص و معلوم باشد. و در این صورت امکان برداشت زمینی و تثبیت و دیوارکشی ملک در مختصات یو تی ام ممکن است. اما اگر به هر دلیلی حدود اربعه ثبتی ملک مشخص نباشد. در نتیجه انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک ضروری خواهد بود.

جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی است که در نهایت سبب مشخص شدن حدود پلاک ثبتی خواهد شد. جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام می باشد این کارشناس با دسترسی به اطلاعات ثبتی منطقه تمام مدارک مربوط به ملک را جمع آوری میکند تا در نهایت پس از بررسی حدود مربوط به پلاک ثبتی مشخص شود. با مشخص شدن حدود ثبتی جانمایی آن روی زمین با استفاده از تجهیزات دقیق انجام می شود و حدود اربعه ملک معلوم می گردد. سپس با استفاده از تجهیزات برداشت زمینی انجام می شود و سپس ترسیم نقشه یو تی ام با استفاده از تجهیزات دقیق انجام می شود. و با برداشت مختصات یوتی ام تثبیت و دیوار کشی حدود اربعه انجام می شود و اخذ سند تک برگ جدید از اداره ثبت اسناد ممکن خواهد شد.