ارتباط نقشه یو تی ام لواسان با ماده ۱۴۷ و ۱۴۸

ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ را اکثر افراد می شناسند. با توجه به این دو ماده قانونی، بایستی برای تمامی املاک و اراضی سند رسمی صادر نمود تا از موضوع تداخلات زمین‌ها و یا تصرف غیر قانونی افراد در ملک سایرین خودداری گردد. برخی افراد به واسطه موانع قانونی، موفق به دریافت سند رسمی برای ملک خود در لواسان نشده اند. بنابراین، دولت جهت جلوگیری از تصرف املاک آن‌ها، امکان صدور سند رسمی برای املاک به موجب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ سرعت بخشیده می شود. لازم به ذکر است در حال حاضر سند رسمی املاک به صورت سند تک برگ صادر می گردد و سند های دفترچه ای قدیمی از دور خارج شده و افراد موظف اند نسبت به تعویض آن اقدام کنند. بنابراین تهیه نقشه UTM جهت تعیین محدوده املاک و اراضی مالکان برای صدور سند رسمی از اقدام‌های ضرورری می باشد. این کار اینچنین انجام می شود که نقشه UTM توسط مهندسین نقشه بردارسازمان نظام مهندسی تهیه می گردد و توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد تایید قرار می گیرد. در ادامه بعد ازطی یک سری مراحل قانونی، سند تک برگ که نقشه UTM تهیه شده نیز در آن به چاپ رسیده؛ صادر می گردد.

روش های تهیه نقشه یو تی ام لواسان:

۱. استفاده از دوربین نقشه برداری TOTAL STATION

۲. استفاده از GPS  دوفرکانسه، سه فرکانسه و یا مولتی فرکانس

۳. استفاده از دو روش فوق به طور همزمان

در روش اول موقعیت ملک بررسی و مختصات آن تعیین می‌شود و سپس با استفاده از نرم‌افزار های مربوطه روی نقشه بزرگ مقیاس ( ۱:۲۰۰۰ ) و پایه سازمان نقشه برداری جانمایی می شود.

البته این روش به علت وجود درصد خطای بالا وبه روز نبودن نقشه پایه، در حال منسوخ شدن است.

در روش دوم مختصات چهار گوشه ملک توسط نقشه بردارتعیین شده و سپس با نرم‌افزار های مربوطه مساحت ملک در لواسان ، تعیین می شود و بر روی نقشه پایه جاگذاری می‌شود.

استفاده همزمان از هر دو روش نیز به منظور سیر صعودی در دقت اندازه‌گیری می باشد.

نکته مهم اینکه بروز خطا در تهیه نقشه UTM منجر به بروز مشکلات ثبتی و تداخل در املاک دیگران و در نتیجه بروز اختلافات و صرف هزینه‌های زیاد می شود. از این رو استفاده از دستگاه های بروز همانند GPS های مولتی فرکانس درصد خطای احتمالی را کم خواهد کرد.

مزایای نقشه یو تی ام در اراضی لواسان

دسترسی به مساحت دقیق ملک لواسان با دقت سانتی متر مربع

تعیین موقعیت دقیق ملک در لواسان

تسهیل در جانمایی و تطبیق ملک در لواسان

جلوگیری از تعرض و تصاحب ملک توسط سایر افراد

کاهش اختلافات مربوط به املاک و اراضی لواسان

ممانعت از صدور چندین سند برای یک ملک در لواسان

نکات مهم و قابل توجه

با توجه به تغییراتی در ساختار شهر ها؛ از جمله طرح های نوسازی، زیباسازی، عقب کشی ساختمان‌ها و … تغییراتی در وضعیت املاک ایجاد گردیده که با اسناد دفترچه ای قدیمی تطبیق ندارد. از این رو تهیه نقشه UTM و تعویض سند به سند تک برگ اقدامی ضروری می باشد.

از جمله مشکلات افرادی که املاک آنها در لواسان فاقد سند است، عبارتند از:

محدودیت درانجام معاملات ملکی

عدم امکان دریافت تسهیلات با سند ملک

عدم امکان دریافت مجوز ساخت و ساز