جانمایی پلاک ثبتی در کردان

 

جانمایی پلاک ثبتی برگرفته از دو واژه جانمایی و پلاک ثبتی می باشد. جانمایی یعنی تعیین نمودن و جای گذاری موقعیت یک نقشه در جای واقعی خودش. پلاک ثبتی هم یک شناسه و کد ثبتی است که برای هر ملک به صورت منحصر به فرد مشخص می شود. با توجه به توضیح مختصر دو واژه جانمایی و پلاک ثبتی میتوان نتیجه گرفت که عملیات ثبتی که منجر به تهیه یک نقشه یو تی ام می شود را ” جانمایی پلاک ثبتی ” نام گذاری می کنند.

انجام عملیات نقشه جانمایی پلاک ثبتی در کردان بوسیله عملیات امور حقوقی و مهندسی به شکل بسیار گسترده صورت می گیرد. جانمایی پلاک ثبتی یک عملیات کاملا تخصصی است که فقط توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی انجام می گیرد. باید این را بدانیم که بوسیله نقشه جانمایی پلاک ثبتی گواهی می شود موقعیت ملک در کردان با مساحی مشخص دارای چه پلاک ثبتی و با چه حدود اربعه ای است.

کاربرد جانمایی پلاک ثبتی در کردان

 

در موارد مورد نیاز در کردان مثل موارد زیر میتوان از جانمایی پلاک ثبتی بهره برد. همچنین میتوان توجه داشت که جانمایی سند را می توانیم هم رده با سند مالکیت بدانیم.

– جانمایی پلاک ثبتی برای تداخل پلاک های کردان

– جانمایی پلاک ثبتی جهت پیدا کردن املاک گمشده کردان

– جانمایی پلاک ثبتی جهت استعلام ثبتی املاک کردان

جانمایی ثبتی ( جانمایی سند) یا عنواین دیگیری که عوام مالکین ان را نام گذاری می کنند ” جانمایی سند ” پروسه ای است.برای تعیین مکان ثبتی و زمینی دقیق یک ملک در سیستم مختصات یو تی ام. اگر بخواهیم علمی تر آن را توضیح دهیم جانمایی پلاک ثبتی در واقع قرار دادن موقعیت مساحی سند در نقشه اولیه در زمان تفکیک گفته میشود.

آموزش جانمایی پلاک ثبتی:

برای نمونه زمانی که یک سند در اختیار شما قرار می گیرد جهت جانمایی پلاک ثبتی و مشخصات حدود اربعه سند موارد زیر را میتوان بیان کرد:

شش دانگ پلاک ثبتی 78 اصلی 462 فرعی مفروز و مجزی شده از پلاک 98 فرعی از 78 اصلی به متراژ 50.000 متر مربع با حدود اربعه شمالا به طول 200 متر به خیابان 20 متری، شرقا 250 متر به پلاک 358 فرعی، جنوبا به طول 200 متر به پلاک 199 فرعی، غربا به طول 250 متر به پلاک 375 فرعی واقع در مزرعه کردان

آیا جانمایی پلاک ثبتی مقرون به صرفه است؟

با توجه به سیر صعودی قیمت زمین در مناطق کردان در هر صورت جانمایی پلاک ثبتی به شما مالکین محترم شهرستان کردان توصیه می شود. این را باید اضافه کرد که به عنوان نمونه جهت جانمایی یک سند در کردان به متراژ 1200 متر هزینه تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی آن ملک به انداره ارزش ریالی 2 متر از آن زمین می باشد. با این حساب ایا از نگاه شما جانمایی پلاک ثبتی مقرون به صرفه است؟

مراحل انجام کار جانمایی سند ثبتی به دلیل بار حقوقی فراوان لازم است توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی انجام گیرد.