جانمایی پلاک ثبتی در ورامین

 

مفهوم جانمایی پلاک ثبتی از دو واژه جانمایی و پلاک ثبتی گرفته شده است. جانمایی به معنای تعیین و جای گذاری موقعیت یک نقشه در جای واقعی خودش است. پلاک ثبتی هم یک شناسه و کد ثبتی می باشد که برای هر ملک به صورت منحصر به فرد تعیین می گردد. با این توضیح میتوان به این استدلال رسید که دو واژه جانمایی و پلاک ثبتی به معنای عملیات ثبتی است که منجر به تهیه یک نقشه یو تی ام می شود و در نهایت به معنای” جانمایی پلاک ثبتی ” است.

 

انجام امور نقشه جانمایی پلاک ثبتی در ورامین بوسیله عملیات امور حقوقی و مهندسی به شکل بسیار گسترده صورت می گیرد. جانمایی پلاک ثبتی یک فعالیت کاملا تخصصی است که فقط توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی صورت می پذیرد. توجه داشته باشید که بوسیله نقشه جانمایی پلاک ثبتی آشکار می گردد موقعیت ملک در ورامین با مساحی مشخص دارای چه پلاک ثبتی و با چه حدود اربعه ای می باشد.