روش های تهیه نقشه یو تی ام هشتگرد:

۱. استفاده از دوربین نقشه برداری TOTAL STATION

۲. استفاده از GPS  دوفرکانسه، سه فرکانسه و یا مولتی فرکانس

۳. استفاده از دو روش فوق به طور همزمان

در روش اول موقعیت ملک بررسی و مختصات آن تعیین می‌شود و سپس با استفاده از نرم‌افزار های مربوطه روی نقشه بزرگ مقیاس ( ۱:۲۰۰۰ ) و پایه سازمان نقشه برداری جانمایی می شود.

البته این روش به علت وجود درصد خطای بالا وبه روز نبودن نقشه پایه، در حال منسوخ شدن است.

در روش دوم مختصات چهار گوشه ملک توسط نقشه بردارتعیین شده و سپس با نرم‌افزار های مربوطه مساحت ملک در هشتگرد ، تعیین می شود و بر روی نقشه پایه جاگذاری می‌شود.

استفاده همزمان از هر دو روش نیز به منظور سیر صعودی در دقت اندازه‌گیری می باشد.

نکته مهم اینکه بروز خطا در تهیه نقشه UTM منجر به بروز مشکلات ثبتی و تداخل در املاک دیگران و در نتیجه بروز اختلافات و صرف هزینه‌های زیاد می شود. از این رو استفاده از دستگاه های بروز همانند GPS های مولتی فرکانس درصد خطای احتمالی را کم خواهد کرد.

مزایای نقشه یو تی ام در اراضی هشتگرد

دسترسی به مساحت دقیق ملک هشتگرد با دقت سانتی متر مربع

تعیین موقعیت دقیق ملک در هشتگرد

تسهیل در جانمایی و تطبیق ملک در هشتگرد

جلوگیری از تعرض و تصاحب ملک توسط سایر افراد

کاهش اختلافات مربوط به املاک و اراضی هشتگرد

ممانعت از صدور چندین سند برای یک ملک در هشتگرد

نکات مهم و قابل توجه

با توجه به تغییراتی در ساختار شهر ها؛ از جمله طرح های نوسازی، زیباسازی، عقب کشی ساختمان‌ها و … تغییراتی در وضعیت املاک ایجاد گردیده که با اسناد دفترچه ای قدیمی تطبیق ندارد. از این رو تهیه نقشه UTM و تعویض سند به سند تک برگ اقدامی ضروری می باشد.

از جمله مشکلات افرادی که املاک آنها در هشتگرد فاقد سند است، عبارتند از:

محدودیت درانجام معاملات ملکی

عدم امکان دریافت تسهیلات با سند ملک

عدم امکان دریافت مجوز ساخت و ساز